S strani Kinološke zveze Slovenije, potrjeni vzrejnireferenti, si morajo ogledati vsako leglo. Po novem je to potrebno opraviti do 10tega dneva starosti. Nas je obiskal vzrejni referent prav ta vikend in pregledal vse mladičke in okolje v katerem živijo, bili smo deležni vseh pohval kako lepo napedujejo mladički in kako lepo imajo urejeno kotilnico. Hvala za super izkušnjo našim mladičkom in mamici ter za temeljiti ogled legla.